(PN/15/ES/2021) Dostawa materiałów biurowych

Tytuł

 Dostawa materiałów biurowych
 (PN/15/ES/2021)

Data publikacji  14.07.2021 r. 
  Termin składania ofert 
 26.07.2021 r., godz. 15:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy - klauzula informacyjna ES
pobierz