(PN/16/ES/2021) Wymiana stolarki okiennej w budynku Energa Serwis Sp. z o.o. przy ul. Elektrycznej 3 w Ostrołęce

Tytuł

 Wymiana stolarki okiennej w budynku Energa Serwis Sp. z o.o.
 przy ul. Elektrycznej 3 w Ostrołęce
 (PN/16/ES/2021)

Data publikacji  29.09.2021 r. 
  Termin składania ofert 
 06.10.2021 r., godz. 10:00 

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
 o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz