(PN/17/ES/2021) Dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Tytuł

 Dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych
 do urządzeń drukujących
 (PN/17/ES/2021)

Data publikacji  10.12.2021 r. 
  Termin składania ofert 
 23.12.2021 r., godz. 15:00 

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Projekt umowy na dostawę tuszy i tonerów
pobierz
 Załącznik nr 2 do umowy - klauzula informacyjna
pobierz