(PN/1/ES/2022) Sukcesywna dostawa wody mineralnej butelkowanej gazowanej i niegazowanej w butelkach PET 0,5 L do Zamawiającego

Tytuł

 Sukcesywna dostawa wody mineralnej butelkowanej
 gazowanej i niegazowanej w butelkach PET 0,5 L do Zamawiającego
 (PN/1/ES/2022)

Data publikacji  21.01.2022 r. (aktualizacja: 27.01.2022 r.)
  Termin składania ofert 
 04.02.2022 r., godz. 12:30 

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Projekt umowy na dostawę wody
pobierz
 Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna
pobierz

 


Wyjaśnienia

 

 Pytania i odpowiedzi z dn. 27.01.2022 r. 
pobierz
 Informacja o zmianie treści SIWZ pobierz