(PN/4/ES/2022) Wykonanie robót ziemnych, budowlanych i odtworzeniowych w Bydgoszczy przy budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II

Tytuł

 Wykonanie robót ziemnych, budowlanych i odtworzeniowych
 w Bydgoszczy przy budowie sieci i przyłączy ciepłowniczych w rejonie
 ul. Żeglarskiej wzdłuż rzeki Brdy i ul. Pileckiego DK80 - etap II
 (PN/4/ES/2022)

Data publikacji  07.03.2022 r. (aktualizacja: 16.03.2022 r.)
  Termin składania ofert 
 17.03.2022 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej pobierz
 Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz

 


Wyjaśnienia


 Pytania i odpowiedzi z dn. 16.03.2022 r. 
pobierz