(PN/6/ES/2022) Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Kościuszki 7 w Kaliszu

Tytuł

 Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla budowy przyłącza
 sieci cieplnej do budynku przy ul. Kościuszki 7 w Kaliszu
 (PN/6/ES/2022)

Data publikacji  07.04.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 21.04.2022 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja poglądowa
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej pobierz
 Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz