(PN/7/ES/2022) Usługa rusztowaniowa podczas remontu kotła K-2 OP-650 w EEO SA

Tytuł

 Usługa rusztowaniowa podczas remontu kotła K-2 OP-650 w EEO SA
 (PN/7/ES/2022)

Data publikacji  13.04.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 21.04.2022 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz