(PN/8/ES/2022) Usługi montersko-spawalnicze w trakcie postoju bloku nr 2 w EEO SA

Tytuł

 Usługi montersko-spawalnicze w trakcie postoju bloku nr 2 w EEO SA
 (PN/8/ES/2022)

Data publikacji  15.04.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 22.04.2022 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz