(PN/9/ES/2022) Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla modernizacji sieci kanałowej 2xDN350 na sieć preizolowaną 2xDN350/500 w Kaliszu

Tytuł

 Prace ziemne, budowlane i odtworzeniowe dla modernizacji
 sieci kanałowej 2xDN350 na sieć preizolowaną 2xDN350/500 w Kaliszu
 (PN/9/ES/2022)

Data publikacji  29.04.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 11.05.2022 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz sprzętu
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - dokumentacja poglądowa
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - potwierdzenie odbycia wizji lokalnej pobierz
 Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz