(PN/11/ES/2022) Wykonanie badań NDT podczas prefabrykacji i montażu wymienników z komorami kotła METSO

Tytuł

 Wykonanie badań NDT podczas prefabrykacji
 i montażu wymienników z komorami kotła METSO
 (PN/11/ES/2022)

Data publikacji  20.06.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 24.06.2022 r., godz. 10:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - tabela do wyceny badań
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz