(PN/13/ES/2022) Usługi spawalnicze podczas montażu wymienników z komorami kotła METSO

Tytuł

 Usługi spawalnicze podczas montażu wymienników
 z komorami kotła METSO
 (PN/13/ES/2022)

Data publikacji  06.07.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 12.07.2022 r., godz. 12:00

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy
pobierz
 Załączniki do umowy
pobierz