(PN/15/ES/2022) Dostawa urządzeń armatury przemysłowej do Zamawiającego

Tytuł

 Dostawa urządzeń armatury przemysłowej do Zamawiającego
 (PN/15/ES/2022)

Data publikacji  01.08.2022 r. 
  Termin składania ofert 
 16.08.2022 r., godz. 12:30

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty
pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - klauzula informacyjna
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie Dostawcy pobierz