(PN/16/ES/2022) Dostawa odzieży roboczej

Tytuł

 Dostawa odzieży roboczej
 (PN/16/ES/2022)

Data publikacji  22.09.2022 r. (aktualizacja: 03.10.2022 r.)
  Termin składania ofert 
 13.10.2022 r., godz. 12:30

 

Dokumenty do pobrania


 Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert
pobierz
 Ogłoszenie o przetargu pobierz
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zam. pobierz
 Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty pobierz
 Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie
pobierz
 Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie (PFRON)
pobierz
 Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych zamówień
pobierz
 Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór zamówienia
pobierz
 Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy
pobierz
 Załącznik nr 8 do SIWZ - klauzula informacyjna
pobierz
 Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie Dostawcy pobierz
 Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej pobierz

 


Wyjaśnienia


 Pytania i odpowiedzi z dn. 03.10.2022 r. 
pobierz